"Enter"a basıp içeriğe geçin

2020/2021 Edebiyat Telafi Eğitimi Sene Sonu Zümresi

 

T.C.

………………………………………………….MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

EK ZÜMRE

 

 

-2021

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2020– 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GRUBU DERSLERİ

EK ZÜMRE

TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Zümre Başkanı : Toplantı Yeri : Okul Kütüphanesi
Toplantı Tarihi : 21.06.2019 Toplantı Saati : 09.30
Sayı : 4

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ :

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

  • Açılış ve yoklama,
  • Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16.6.2021 tarihli yazısı kapsamında 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması,
  • Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

Madde 1. Açılış ve yoklama

2020-2021 eğitim öğretim yılı sene sonu zümre toplantısı zümre başkanı tarafından başlatıldı. Yapılan yoklamada tüm zümre öğretmenlerinin toplantıya katılım gösterdiği tespit edildi.

 

Madde 2. Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16.6.2021 tarihli yazısı kapsamında 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması

 

Zümre Başkanı: Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16.6.2021 tarihli yazısı kapsamında 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanmamız gerekiyor.

……………………: Bu dönemde çocukların kitap okumaları konusunda etkinlikler planlayabiliriz.

………………………: Kitap okuma ve okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşma konusunda etkinlikler planlanabilir. Öğrencilerimizin gireceği tüm sınavlarda okuduklarını anlamaya yönelik sorularla karşılaşması kaçınılmazdır. Bu nedenle kitap okumanın önemini gösterir bir çalışma yapmak faydalı olacaktır.

…………………….: Öğrenciler sınavlarda genellikle okuduklarını anlayıp soruları cevaplayamıyorlar. Bu eksiklik ilkokul ve ortaokuldan getirdikleri bir durumdur. Bunun önüne geçmek ve bir farkındalık yaratmak için bu çalışmalar uygun olacaktır.

Sonuç olarak tüm zümre öğretmenlerinin görüşü alınarak Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16.6.2021 tarihli yazısı kapsamında 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin  aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle planlanmıştır.

 

 

 

SINIF TARİH ETKİNLİK KAZANIMLAR
 

 

9.

21.06.2021

25.06.2021

Dünya Edebiyatından roman örneği 1.Metnin tema ve konusunu, çatışmaları belirler.

2.Metnin olay örgüsünü, şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

3.Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini, anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

28.06.2021

02.06.2021

Dünya Edebiyatından roman örneği 4.Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

5.Okudu metin hakkındaki görüşlerini başkalarıyla paylaşır

 

 

10.

21.06.2021

25.06.2021

Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı roman örneği 1.Metnin tema ve konusunu, çatışmaları belirler.

2.Metnin olay örgüsünü, şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

3.Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini, anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

28.06.2021

02.06.2021

Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı roman örneği 4.Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

5.Okudu metin hakkındaki görüşlerini başkalarıyla paylaşır

 

 

11.

21.06.2021

25.06.2021

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman örneği 1.Metnin tema ve konusunu, çatışmaları belirler.

2.Metnin olay örgüsünü, şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

3.Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini, anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

28.06.2021

02.06.2021

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman örneği 4.Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

5.Okudu metin hakkındaki görüşlerini başkalarıyla paylaşır

 

 

12.

21.06.2021

25.06.2021

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman örneği 1.Metnin tema ve konusunu, çatışmaları belirler.

2.Metnin olay örgüsünü, şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

3.Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini, anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

28.06.2021

02.06.2021

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman örneği 4.Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

5.Okudu metin hakkındaki görüşlerini başkalarıyla paylaşır

 

MADDE 3.Dilek ve temenniler, kapanış.

Zümre Başkanı: Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederek toplantıyı kapatıyorum.

 

 

UYGUNDUR

…./…../2021

 

 

Okul Müdürü

 

 

 

Bu yazının tüm hakları edebiyatvedil.com sitesine aittir izinsiz kullanılamaz.