"Enter"a basıp içeriğe geçin

2020/2021 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sene Sonu Zümresi

 

 

T.C.

……………………………………………MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

SENE SONU ZÜMRESİ

 

  

-2021

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2020– 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GRUBU DERSLERİ

SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Zümre Başkanı : Toplantı Yeri : Okul Kütüphanesi
Toplantı Tarihi : 21.06.2019 Toplantı Saati : 09.30
Sayı : 4

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ :

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış ve yoklama,
 • 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminde Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerine öğrenci katılımı ve kazanımlarının görüşülmesi,
 • 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2.dönemi bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda dilekçe vermeyen öğrencilerin sınav katılım durumu ve başarılarının görüşülmesi,
 • 06.2021 tarihinden itibaren kısmi zamanlı olarak başlayan ve 02.07.2021 tarihinde sona erecek olan yüz yüze eğitime öğrenci katılımının değerlendirilmesi,
 • Yüz yüze eğitim sırasında Okulum Temiz Projesi kapsamında salgına yönelik alınan tedbirlerin görüşülmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

Madde 1. Açılış ve yoklama

2020-2021 eğitim öğretim yılı sene sonu zümre toplantısı zümre başkanı tarafından başlatıldı. Yapılan yoklamada tüm zümre öğretmenlerinin toplantıya katılım gösterdiği tespit edildi.

 

Madde 2. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminde Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerine öğrenci katılımı ve kazanımlarının görüşülmesi,

Zümre Başkanı: Uzaktan eğitim faaliyetleri istekli öğrencilerle sağlıklı ve verimli şekilde gerçekleştirildi. Ancak derslere katılan öğrenci sayısındaki düşüklük gözden kaçmadı. Bu konuda sınıf gruplarında her dersten önce bilgilendirme yapılsa da bir sonuç elde edilemedi.

……………..: Özellikle 12.sınıflarda derse devam konusu daha büyük problem oldu. Yüz yüze eğitime geçtikten sonra da aynı problem devam etti. Bunda devam zorunluluğunun olmamasının etkisi büyüktür.

……………..: Okul yönetimi ile kurduğumuz sürekli iletişim neticesinde planlanan canlı derslerle öğrencilerimize online şekilde ulaşım sağladık. EBA ve ZOOM üzerinden derslerimizi yaptık. Yüz yüze eğitimde de öğrencilerimiz derse devam ettiği sürece öğrencilere faydalı olmaya çalıştık.

……………..: Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde çalışma soruları, canlı dersler, soru çözümleri, sunumlar, videolar gibi birçok farklı öğretim yöntem ve tekniğinden faydalanmaya çalıştık.

Zümre Başkanı: Türk Dili ve Edebiyatı dersinde konular yıllık planlara göre işlenmiş ve bu doğrultuda tamamlanmıştır.

Sonuç olarak 9, 10, 11 ve 12.sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planlara göre işlenmiş ve konular bitirilmiştir.

Madde 3. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2.dönemi bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda dilekçe vermeyen öğrencilerin sınav katılım durumu ve başarılarının görüşülmesi,

9-A %55 9-B 9-C 9-D 9-E 9-F 9-H 9-I
10-A 10-B 10-C 10-D %39 10-E 10-F 10-H 10-I
11-A 11-B 11-C 11-E 11-F 11-G 11-H 11-I %39

 

12-A 12-B %72   12-C %62 12-D 12-E 12-F 12-G 12-H 12-I %69

 

Zümre Başkanı: Sadece dilekçe vermeyen öğrencileri değerlendirdiğimiz için bazı sınıflarımızda başarı oranı düşük çıkmaktadır. Ancak genel anlamda Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak bu zor süreçte iyi bir başarı ortalaması yakaladığımız gözden kaçmamaktadır.

………………..: dilekçe vermeyenler genel anlamda ortalaması düşük olan öğrencilerdir. Bu öğrenciler için sınav konuları gruplarda paylaşıldı. Canlı derslerde sınav için genel tekrar yapıldı. Ayrıca performans ödevi getirmeyen öğrencilere tek tek ulaşılarak ödevlerini teslim etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Tüm bunlara rağmen başarının düşük olduğu sınıflarlar karşılaşıyoruz.

Sonuç olarak 9, 10, 11 ve 12.sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dönem sonu başarı oranının kabul edilebilir sınırlarda olduğu tespit edilmiştir.

 

Madde 4. 07.06.2021 tarihinden itibaren kısmi zamanlı olarak başlayan ve 02.07.2021 tarihinde sona erecek olan yüz yüze eğitime öğrenci katılımının değerlendirilmesi,

Zümre Başkanı: Okul yönetiminin yaptığı planlama doğrultusunda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim birlikte yürütülmüştür. Yine bu süreçte gerek sınavların tamamlanması gerekse notların verilmesi dolayısıyla devamsızlık sorunu ortaya çıkmıştır. Birçok sınıfta öğrencilerin derse gelmediği tespit edilmiştir. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrencilerle uzaktan eğitim yoluyla dersler telafi edilmeye çalışılmıştır. 21.06.2021-02.07.2021 tarihleri arasında zümre olarak yapılan planlama doğrultusunda telafi eğitimi yürütülmüştür. Özellikle kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve kitap sevgisi konusu üzerinde durulmuştur.

……………….: Bu süreçte öğrenci katılımı çoğunlukla sağlanamamıştır. Öğrenciler bu süreçte derslere katılım göstermediği görülmüştür.

 

Madde 5.Yüz yüze eğitim sırasında Okulum Temiz Projesi kapsamında salgına yönelik alınan tedbirlerin görüşülmesi,

Okulda alınan tedbirler şu şekildedir:

 • Okul binasının girişi ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır.
 • Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulduğu
 • Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulduğu
 • Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmiştir.
 • Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapıldığı,
 • Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi   konusunda veliler bilgilendirilmiştir.
 • Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılıyor. https://www.sorubak.com/
 • Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılıyor.
 • Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/ psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmeli.

 

 

 

MADDE 6.Dilek ve temenniler,

Zümre Başkanı: Tüm bu zorluklara rağmen iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Sayısal veriler de bu görüşümü doğrular niteliktedir. Zümre toplantılarında yaptığımız planlamalar etkili oldu. Böylece bu eğitim öğretim yılını tamamlamış olduk. Herkese fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

 

MADDE 7.Kapanış.

Zümre Başkanı: Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederek toplantıyı kapatıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

…./…../2021

 

 

 

Okul Müdürü

 

 

Bu yazının tüm hakları edebiyatvedil.com sitesine aittir izinsiz kullanılamaz.