"Enter"a basıp içeriğe geçin

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Soruları (Doğru-Yanlış/ Boşluk Doldurma)

Milli Edebiyat 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir biçimde doldurunuz.

 1. Yahya Kemal’le Yakup Kadri’nin benimsediği …………………………………………………………., Türk edebiyatının temelinden Batılılaştırmak amacıyla, Eski Yunan edebiyatını örnek almayı benimsemiştir.
 2. “Başını Vermeyen Şehit” ve “Pembe İncili Kaftan” ……………………………………………………………… tarihi olayların konu edildiği hikâyedir.
 3. ………………………………………………………………., Turancılık idealinin savunuculuğunu üstlenmiş, edebiyatı, görüşlerini yaymada bir araç olarak kullanmıştır.
 4. ………………………………………………………………, ilk kitabı “Türkçe Şiirler”de, halkçılık ve milliyetçilik düşüncesi egemendir. Bu şiirlerde, halkın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkındırılması gerektiğini dile getirmiştir.
 5. ……………………………………………………………… ilk büyük yapıtı “Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar”ın ardından, yine çok önemli bir yapıtı olan “Türkiye Tarihi”ni çıkarmıştır.
 6. …………………………………………………………….. bireysel temaları işlediği öykülerinin yer aldığı yapıtı “Bir Serencam”dır.
 7. …………………………………………………………….., “Politikada Kırk Beş Yıl”da, siyaset anılarını dile getirmiştir.
 8. ………………………………………………………………., “Yeni Turan” adlı romanında yurt sorunlarına eğilmiştir.

Aşağıdaki yargıların doğru ya da yanlış olduğunu ayraç içine D/Y koyarak belirtiniz.

 1. Mehmet Emin Yurdakul, dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazmıştır. ( )
 2. Refik Halit Karay, “Kirpi” takma adıyla siyasal mizah yazıları yayımlamış, bunları “Kirpinin Dedikleri” adlı yapıtında toplamıştır. ( )
 3. Ömer Seyfettin, öykülerini daha çok, çocukluk anılarına, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırmıştır. ( )
 4. Halide Edip Adıvar’ın ilk romanının kahramanları, genellikle Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınlardır. ( )
 5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Nur Baba” romanında, Tanzimat’la başlayan Batılılaşmanın toplumumuzdaki etkisini ve üç kuşak arasındaki çatışmayı dile getirmiştir. ( )
 6. Mehmet Emin Yurdakul, “Erenlerin Bağından” ve “Okun Ucundan” adlı yapıtlarında mensur şiirlerini bir araya getirmiştir. ( )
 7. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, ününü bir tarihi roman olan “Gönül Hanım”la kazanmıştır. ( )
 8. Ali Canip Yöntem’in tek şiir kitabı “Geçtiğim yol” adını taşır. ( )

Aşağıdaki kahramanların ait olduğu yapıtları boş bırakılan yerlere yazınız.

Naim Efendi  :………………………………………………………………

Hakkı Celis    :………………………………………………………………

Ahmet Celal:………………………………………………………………

Feride:………………………………………………………………

Ferhunde:………………………………………………………………

Binbaşı İhsan:………………………………………………………………

Ayşe:………………………………………………………………

Rabia:………………………………………………………………

Peregrini:………………………………………………………………

Ali Rıza Bey:………………………………………………………………

Hayrullah Bey:………………………………………………………………

Kâmuran:………………………………………………………………

Gönül Hanım:………………………………………………………………

Mehmet Tolun:………………………………………………………………

Necdet:………………………………………………………………

Faik Bey:………………………………………………………………

Seniha:………………………………………………………………

Damyanos:………………………………………………………………

Aliye:………………………………………………………………

Kız Tevfik:………………………………………………………………

Vehbi Dede:………………………………………………………………

Selim Paşa:………………………………………………………………

Lale:………………………………………………………………

Kör İsmail:………………………………………………………………

Tosun Bey:………………………………………………………………

Şahin Bey:………………………………………………………………

Handan:………………………………………………………………

Seviyye Talip:………………………………………………………………

 

Aşağıdaki yapıtların yazarlarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Okun Ucundan:………………………………………………………………

Maske ve Ruh:………………………………………………………………

Yeşil Gece:………………………………………………………………

Sürgün:………………………………………………………………

Yalnız Efe:………………………………………………………………

Sinekli Bakkal:………………………………………………………………

Altın Işık:………………………………………………………………

Ordunun Destanı:………………………………………………………………

Safahat:………………………………………………………………

Aziz İstanbul:………………………………………………………………

Yüksek Ökçeler:………………………………………………………………

Mor Salkımlı Ev:………………………………………………………………

Zoraki Diplomat:………………………………………………………………

Geçtiğim Yol:………………………………………………………………

Günebakan:………………………………………………………………

Çağlayanlar:………………………………………………………………

Dağ Yolu:………………………………………………………………

Serab-ı Ömrüm:………………………………………………………………

Yezidin Kızı:………………………………………………………………

Akşam Güneşi:………………………………………………………………

Dudaktan Kalbe:………………………………………………………………

Harap Mabetler:………………………………………………………………

Dağa Çıkan Kurt:………………………………………………………………

Acımak:………………………………………………………………

Yeni Turan:………………………………………………………………

Nur Baba:………………………………………………………………

Panaroma(I-II) :………………………………………………………………

Tan Sesleri:………………………………………………………………