"Enter"a basıp içeriğe geçin

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünite Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım
 

1

Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi

Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri

Türkçenin Tarihî Gelişimi

İmla ve noktalama
 

 

2

Hikaye

-Dede Korkut Hikayeleri

-Halk Hikayesi

-Mesnevi

-Tanzimat Dönemi Hikaye

-Servet-i Fünun Dönemi Hikaye

-Milli Edebiyat Dönemi Hikaye

Fiilimsiler

İmla ve noktalama

 

 

3

Şiir

-İslamiyet’in Kabulünden Önce Türk Şiiri

-Geçiş Dönemi Eserleri

-İslami Dönem Türk Şiiri

-Halk şiiri

-Divan şiiri

İsim tamlamaları

İmla ve noktalama

 

 

 

4

Destan-Efsane

-Dünya Edebiyatında Destan

-Türk Halk Edebiyatında Efsane

-İslamiyet’ten Önceki Türk Destanları

-İslami Dönem Türk Destanları

-1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destan

Sıfat tamlamaları

İmla ve noktalama

5

 

Roman

-Dünya edebiyatında roman

-Tanzimat döneminde roman

-Servet-i Fünun döneminde roman

-Milli edebiyat döneminde roman

Cümle çeşitleri

İmla ve noktalama

6 Tiyatro

-Geleneksel Türk Tiyatrosu

-Modern Türk Tiyatrosu

-Dünya Edebiyatında Tiyatro

Cümle çeşitleri

İmla ve noktalama

 

7

Anı (Hatıra)

-Servet-i Fünun döneminde anı

-Cumhuriyet döneminde anı

Cümle çeşitleri

İmla ve noktalama

 

 

8

Haber Metni

-Güncel Gazete ve Dergi Haberleri

-Genel Ağ Haberi

Cümle çeşitleri

İmla ve noktalama

9 Gezi Yazısı

-Divan Edebiyatında Gezi Yazısı

-Cumhuriyet Dönemi Gezi Yazısı

Cümle çeşitleri

İmla ve noktalama