"Enter"a basıp içeriğe geçin

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünite Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım
 

1

Edebiyat ve toplum ilişkisi

Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi

İmla ve noktalama
 

 

2

Hikaye

-Cumhuriyet Dönemi Hikaye (1923-1940)

-Cumhuriyet Dönemi Hikaye (1940-1960)

Cümlenin ögeleri

İmla ve noktalama

 

 

3

Şiir

-Tanzimat Dönemi Şiir

-Servet-i Fünun Dönemi Şiir

-Saf şiir anlayışı

-Milli Edebiyat Dönemi Şiir

-Cumhuriyet Dönemi Şiir (Beş Hececiler)

Cümlenin ögeleri

İmla ve noktalama

4 Makale

-Bilimsel makale

-Edebî makale

Cümlenin ögeleri

İmla ve noktalama

5

 

Sohbet – Fıkra

-Cumhuriyet öncesi dönemde sohbet

-Cumhuriyet Dönemi’nde sohbet

-Cumhuriyet öncesi dönemde fıkra

-Cumhuriyet Dönemi’nde fıkra

Cümlenin ögeleri

İmla ve noktalama

6 Roman

-Cumhuriyet Dönemi Roman (1923-1950)

-Cumhuriyet Dönemi Roman (1950-1980)

-Dünya edebiyatında roman

Anlatım bozuklukları

İmla ve noktalama

 

7

Tiyatro

-Cumhuriyet Dönemi Tiyatro (1923-1950)

-Cumhuriyet Dönemi Tiyatro (1950-1980)

-Dünya edebiyatında tiyatro

Anlatım bozuklukları

İmla ve noktalama

 

 

8

Eleştiri

-Cumhuriyet öncesi dönemde eleştiri

-Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri

Anlatım bozuklukları

İmla ve noktalama

9 Mülakat – Röportaj

-Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat

-Cumhuriyet Dönemi’nde mülakat

-Cumhuriyet Dönemi’nde röportaj

Anlatım bozuklukları

İmla ve noktalama