"Enter"a basıp içeriğe geçin

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünite Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım
 

1

Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

Sözcükte anlam

İmla ve noktalama

 

 

2

Hikaye

-Cumhuriyet Dönemi Hikaye (1960 sonrası)

-Küçürek hikaye

Sözcükte anlam

İmla ve noktalama

 

 

3

Şiir

-Cumhuriyet dönemi saf şiir

– Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şiir

-Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir

-Garip akımı

-İkinci Yeni

-Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiir

-1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiir

-1980 sonrası Türk şiiri

-Cumhuriyet sonrası halk şiiri

Sözcükte anlam

İmla ve noktalama

4 Roman

-Cumhuriyet Dönemi Roman (1950-1980)

-Cumhuriyet Dönemi Roman (1980 sonrası)

-Dünya edebiyatında roman

Paragrafta anlam

İmla ve noktalama

5

 

Tiyatro

-Cumhuriyet Dönemi Tiyatro (1950 sonrası)

Paragrafta anlam

İmla ve noktalama

6 Deneme

-Dünya edebiyatında deneme

-Cumhuriyet döneminde deneme (1923-1960)

-Cumhuriyet döneminde deneme (1960 sonrası)

Paragrafta anlam

İmla ve noktalama

 

7

Söylev (Nutuk)

-Cumhuriyet Dönemi’nden söylev

-İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatında söylev

-İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında söylev

 

Paragrafta anlam

İmla ve noktalama