"Enter"a basıp içeriğe geçin

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

 

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünite Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım
 

 

 

1

Edebiyat nedir?

Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

Edebiyatın bilim dalları ile ilişkisi

Metinlerin sınıflandırılması

Güzel Sanatlar

Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü

Milli kültürümüzün korunmasında dilin önemi

İletişim ve Ögeleri

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri: Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon, konuşma dili

Düşünceyi geliştirme yolları

Metnin özellikleri

 

 

2

Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, karşılaşma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı)

Hikaye türleri

Bakış açıları

Öyküleyici ve betimleyici anlatım

İsimler

İmla ve noktalama

 

 

3

Şiir ve şiir ile ilgili kavramlar (Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları)

Manzume ve şiir ayrımı

Sıfatlar

İmla ve noktalama

 

 

 

4

Masalın tanımı, genel özellikleri, kalıp ifadeler ve masal planı (döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek)

Fabl türünün özellikleri ve fabl yapısı (serim- düğüm-çözüm-öğüt) Türk ve dünya edebiyatındaki önemli fabllar

Masal-Fabl-Mesnevi ilişkisi

Edat-bağlaç-ünlem

İmla ve noktalama

5

 

Roman ve romanın özellikleri

Roman türleri

Roman-hikaye karşılaştırması

Zamirler

İmla ve noktalama

6 Tiyatro ve tiyatronun özellikleri

Temel tiyatro terimleri

Zarflar

İmla ve noktalama

 

7

Biyografi-otobiyografi

Monografi, özgeçmiş/ CV, hal tercümesi ve portrede

Fiiller

İmla ve noktalama

 

 

8

Mektup – E-posta

Mektup türünün özellikleri

Özel mektup ve edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar

Dilekçe

Fiiller

İmla ve noktalama

9 Günlük, Blog türleri ve özellikleri

 

Fiiller

İmla ve noktalama